כנס הסברה לבעלי הקרקעות בתכנית תא/3700 (צפון מערב תל אביב) עדכון במצב התכנוני ובדרכי הפעולה

מנהל ההנדסה בעריית תל אביב פרסם את טבלאות האיחוד והחלוקה לחמשת המתחמים בתכנית 3700.

מהטבלאות עולה כי קיימים ליקויים שונים ועוותים המהווים פגישה משמעותית בבעלי מגרשים ועל רקע זה נגיש התנגדויות בשם הבעלים המאוגדים. המועד האחרון להגשת התנגדויות לתוכנית שמציעה הערייה הוא תחילת יוני.

ב30.4.18 נקיים כנס הסברה המיועד לכלל בעלי הזכויות (ולא רק למי שמאוגד במסגרת הסכמי שיתוף).

הכנס מיועד לצורך עדכון במצב התכנוני, דרכי הפעולה שיש לנקוט והיערכות להגשת התנגדויות לתוכנית האיחוד והחלוקה המוצעת על ידי עריית תל-אביב, העלולה לפגוע בזכויות בעלי הקרקעות במתחם.

איזון וחלוקה

טבלאות האיזון והחלוקה מאפשרות לכל בעל קרקע לדעת מה יהיה יעוד הקרקע בחלקה שבבעלותו ומי יהיו שותפיו ומה יהיה המתחם שאליו תשויך הקרקע. לא כל בעל קרקע יקבל זכות לדירת מגורים, אלא יש בעלי קרקע שיקבלו זכויות לפי אותו שווי יחסי, אבל ביעודים שונים. במסגרת הכנס יוכלו בעלי קרקעות לברר את הסטאטוס של הקרקע שלהם על מנת לשקול האם להגיש התנגדות, כיצד למנוע פגיעה אפשרית בזכויות כתוצאה מהתכנית וכן מה המשמעות של התאגדות בעלי זכויות כקבוצה לצורך שמירה על האינטרסים של כל אחד ואחד בה.

לשמור על האינטרס של כולם

מי שאינו מאוגד עלול לאבד זכויות ואף עלול להיות חשוף למכירה כפויה עקב תביעות פירוקי שיתוף, שכן החוק מעניק יתרון להתאגדויות של בעלי קרקעות המאוגדים במסגרת של קבוצות המאורגנות על ידי גורם אחד.


כנס ההסברה

יום ב' , 30.4 בשעה 18:00

מרכז הכנסים וואהל סנטר (מקס ואנה ווב, רמת-גן)

בין הדוברים:

עו"ד מרים דונין-שוב : עדכון במצב התכנוני- מי נפגע ומה ניתן לעשות

שמאי המקרקעין שאול רוזנברג : כיצד לשמור על ערך הקרקע

ההשתתפות חינם, אך מותנית ברישום מראש

בטלפון 03-7538906

במייל: info@doninlaw.co.il (ניתן גם להשיב למייל זה)

או הרשמה דרך הלינק הבא