עדכון בעלי קרקעות פרויקט 3700 – צפון מערב ת"א

עדכון לקוחות לבעלי קרקעות בפרויקט 3700 (צפון מערב ת"א) – בחודש ספטמבר החליטה הועדה המקומית להפקיד את התכניות המפורטות הכוללות אף טבלאות איחוד וחלוקה כפי שהעירייה מציעה, בהן יכול כל אחד מהבעלים לראות מה המגרש המוקצה לו ומיהם שותפיו.

הטבלאות טרם פורסמו וצפויות להתפרסם כל יום. זה יהיה המועד להגיש בקשות/התנגדויות לעירייה.

עם פרסום הטבלאות, ייהנו הבעלים המאוגדים מכוח רב יותר ביכולת ההשפעה על העירייה, ומי שאינם מיוצגים, יסתפקו בהקצאת זכויות אקראית שאינה תואמת את הציפיות והאינטרסים שלהם.

לקריאת העדכון המלא לחצו כאן