תכנית הר/2200 א' – מתחם חוף התכלת

המתחם מצוי בצידה הדרום מערבי של העיר הרצליה ומכיל כ-2200 דונם. עיריית הרצליה יזמה את התוכנית ובחודש ינואר 2017, מועצת העיר הרצליה דנה בהצעת התוכנית והמליצה פה אחד על הפקדתה. בקרוב תועבר התכנית לוועדה המחוזית לתכנון ולבניה במחוז תל אביב לאישור.

לאחר הפקדת התכנית, יוכלו בעלי הקרקע לבחון מה התוכנית מציעה לגבי הקרקע שבבעלותם ולהגיש התנגדות באם הינם סבורים שהתוכנית אינה מקנה את הזכויות המגיעות הן מבחינת מיקום והן מבחינת היקף. לאחר מכן, יישמעו ההתנגדויות והתייחסות העירייה.

משרדנו מייצג בעלי קרקעות רבים במתחם ומעניק ייעוץ בכל היבט משפטי.

גבולות המתחם: ממזרח – דרך חיפה, מדרום גבולה הצפוני של תל אביב, ממערב ים, ומצפון-אזור התעשייה של הרצליה פיתוח.

תוכנית 3700

התוכנית חלה על שטח של כ-2,000 דונם הנמצא בחלקה הצפון מערבי של תל אביב. על פי התוכנית, חולק השטח ל-5 מתחמים כאשר כבר בשלב זה כל אחד מבעלי הקרקע יודע מה הקיף זכויותיו ובאיזה מתחם יוקצו זכויותיו.

המתחם מכיל יחידות דיור למגורים וכן שטחים למלונאות, מסחר ומשרדים.

העירייה הכינה את התוכניות המפורטות ומשלימה עתה את חלוקת זכויות ההיוון לגבי הבעלים בכל אחד מהמתחמים. הלו"ז הצפוי הינו כחודש ימים.

לאחר מכן יתאפשר למתנגדים להקצאות להגיש התנגדות, כאשר על דחיית ההתנגדות קיימת זכות ערר.

העירייה מקצה לבעלים מאוגדים זכויות במגרשים שלמים. משרדנו מייצג בעלי קרקעות רבים במתחם ואיגד אותם בהסכמי שיתוף. כך הננו דואגים כי לקוחותינו יוכלו לממש את הזכויות בצורה אופטימלית וללא חשיפה לפירוקי שיתוף.

מיקום: גבולו הדרומי-רח' פרופס, הצפוני-תחום הרצליה. מערב-הים ומזרח-דרך נמיר.

מתחם שדה התעופה הרצליה